بغلان: یک پوسته دشمن در دوشی فتح و۴ عسکر کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته بوغاوی در مربوطات ولسوالی دوشی ولایت بغلان حمله کردند. که دراثران پوسته کاملا حریق گردید و۴ عسکر دران شکته شدند ویک میل پیکا و۶ میل کلاشینکوف ومقادیر زیاد مهمات وابزر نظامی بدست مجاهدین آمده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته بوغاوی در مربوطات ولسوالی دوشی ولایت بغلان حمله کردند.

که دراثران پوسته کاملا حریق گردید و۴ عسکر دران شکته شدند ویک میل پیکا و۶ میل کلاشینکوف ومقادیر زیاد مهمات وابزر نظامی بدست مجاهدین آمده است.