بغلان: یک پوسته دشمن در بغلان مرکزی فتح و 3 عسکر اجیر کشته ویک تن دیگردستگیرگردید

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درمربوطات ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کردند, که درنتیجه آن پوسته دشمن فتح گردید ویک تن عسکر اجیر کشته ویک تن دیگرزنده دستگیرشد. همچنان، دراثر حملات گسترده مجاهدین بالای پوسته های دشمن، عساکر بزدل از ولسوالی و قومندانی امنیه فرار کردند. ازسوی دیگر، مجاهدین یک […]

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درمربوطات ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کردند, که درنتیجه آن پوسته دشمن فتح گردید ویک تن عسکر اجیر کشته ویک تن دیگرزنده دستگیرشد.
همچنان، دراثر حملات گسترده مجاهدین بالای پوسته های دشمن، عساکر بزدل از ولسوالی و قومندانی امنیه فرار کردند.
ازسوی دیگر، مجاهدین یک قومندان کماندوی های اجیر را بنام شیرگریز با یک تن کماندوی دیگر درمنطقه فابریکه قند آن ولسوالی بهلاکت رساندند.