بغلان: یک پوسته در دوشی تخلیه وبه دشمن تلفات وارد گردید

بر اساس خبر, عساکر دشمن در نزدیک بازار چهار شنبه ولسوالی دوشی ولایت بغلان یک پوسته شان را تخلیه وخود فرار کردند. این رویداد دیروز هنگام صورت گرفت که بالای پوسته حملات انجام یافت و۹ عسکرمزدور نیز درجریان درگیری کشته وزخمی شدند ویک تانگ دشمن تخریب گردید. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۲

بر اساس خبر, عساکر دشمن در نزدیک بازار چهار شنبه ولسوالی دوشی ولایت بغلان یک پوسته شان را تخلیه وخود فرار کردند.
این رویداد دیروز هنگام صورت گرفت که بالای پوسته حملات انجام یافت و۹ عسکرمزدور نیز درجریان درگیری کشته وزخمی شدند ویک تانگ دشمن تخریب گردید.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۲