بغلان: یک قومندان با 3 عسکر در دوشی کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن بنام پوسته بوغاوی ولسوالی دوشی و لایت بغلان حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت که دراثران بشمول قومندان شیر اندرابی، 4 عسکرمزدور کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن بنام پوسته بوغاوی ولسوالی دوشی و لایت بغلان حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران بشمول قومندان شیر اندرابی، 4 عسکرمزدور کشته شدند.