بغلان: یک عسکر پوسته دشمن در پلخمری بهلاکت رسید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن درمنطقه کوچه ببرو ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند حمله با سلاح درازنوف صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد. ۲۰۲۰/۱۱/۳

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن درمنطقه کوچه ببرو ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند

حمله با سلاح درازنوف صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد.

۲۰۲۰/۱۱/۳