بغلان: یک عسکرمزدور در پلخمری کشته شد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک عسکر امنیت دشمن را درمربوطات ولسوالی پلخمری ولایت بغلان به قتل رساندند. عسکر متذکره دیروز یک حمله چریکی کشته شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک عسکر امنیت دشمن را درمربوطات ولسوالی پلخمری ولایت بغلان به قتل رساندند.
عسکر متذکره دیروز یک حمله چریکی کشته شد.