بغلان: یک سنگر دشمن در بغلان مرکزی تسخیر گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بران مرکز نظامی دشمن در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کردند که دریک زیارت مشهور توسط دشمن ایجاد شده بود. حمله پری روز صورت گرفت که درنتیجه آن سنگیر تسخیر گردید وعساکردشمن فرار کردند ومنطقه تصفیه گردید. خبرمیگوید که ساختمان زیارت توسط عساکردشمن تخریب گردید ودرجریان نبرد اسیب […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بران مرکز نظامی دشمن در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کردند که دریک زیارت مشهور توسط دشمن ایجاد شده بود.
حمله پری روز صورت گرفت که درنتیجه آن سنگیر تسخیر گردید وعساکردشمن فرار کردند ومنطقه تصفیه گردید.
خبرمیگوید که ساختمان زیارت توسط عساکردشمن تخریب گردید ودرجریان نبرد اسیب پذیر شده بود که بعدا توسط مجاهدین درست ترمیم گردید.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۴