بغلان: یک تن پولیس اجیر در ده صلاح کشته وسلاح اش غنیمت گرفته شد

براساس خبر، صبح دیروز مجاهدین امارت اسلامی پولیس اجیر را در منطقه تیپه لقا مربوطات ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان مورد حمله قرار دادند که درنتیجه آن, یک تن پولیس مزدور کشته و سلاح اش بدست غنیمت گرفته شد.

براساس خبر، صبح دیروز مجاهدین امارت اسلامی پولیس اجیر را در منطقه تیپه لقا مربوطات ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان مورد حمله قرار دادند که درنتیجه آن, یک تن پولیس مزدور کشته و سلاح اش بدست غنیمت گرفته شد.