بغلان: یک تلاش دشمن در خوست خنثی و۹ تن اجیر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، عساکردشمن درمنطقه قعله حاکیم وبهارک ولسوالی خوست ولایت بغلان بر مواضع مجاهدین امارت اسلامی حمله کردند که با واکنش تند مجاهدین روبرو گردیدند که درنتیجه آن عساکردشمن عقب زده شدند و۳ عسکرمزدرو کشته و۶ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، عساکردشمن درمنطقه قعله حاکیم وبهارک ولسوالی خوست ولایت بغلان بر مواضع مجاهدین امارت اسلامی حمله کردند که با واکنش تند مجاهدین روبرو گردیدند که درنتیجه آن عساکردشمن عقب زده شدند و۳ عسکرمزدرو کشته و۶ تن دیگر زخمی شدند.