بغلان: یک تانگ و۴ تانکر تیل دشمن در دوشی تخریب گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک تانگ نوع هاموی دشمن را درمنطقه چهل دختران ولسوالی دوشی و لایت بغلان هدف قرار دادند وآن را تخریب کردند. همچنان درمنطقه سنگ سوراخ ۲ تانگ دیگرد شمن را مورد اصابت قرار دادند وکاملا نابود گردید. خبرمیگوید که مجاهدین یک تانکر کاروان اکمالاتی دشمن را در منطقه بازار […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک تانگ نوع هاموی دشمن را درمنطقه چهل دختران ولسوالی دوشی و لایت بغلان هدف قرار دادند وآن را تخریب کردند.

همچنان درمنطقه سنگ سوراخ ۲ تانگ دیگرد شمن را مورد اصابت قرار دادند وکاملا نابود گردید.

خبرمیگوید که مجاهدین یک تانکر کاروان اکمالاتی دشمن را در منطقه بازار چهارشنبه هدف قرار دادند وآن را نابود ساختند و۲ تن پولیس مزدور نیز زخمی شدند.

۲۰۲۰/۱۱/۱۳