بغلان: یک تانگ دشمن در بغلان مرکزی تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  دریک حمله مسلحاننه در ولسوالی بغلان مرکزی  ولایت بغلان یک تانگ هاموی دشمن را تخریب کردند. حمله دیروز صورت گرفت  وسرنشینان آن نیز کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  دریک حمله مسلحاننه در ولسوالی بغلان مرکزی  ولایت بغلان یک تانگ هاموی دشمن را تخریب کردند.

حمله دیروز صورت گرفت  وسرنشینان آن نیز کشته وزخمی شدند.