بغلان: کار بازسازی پل وپلچک دربغلان مرکزی آغاز گردید

بر اساس خبر, مسئولین فوائد عامه امارت اسلامی دربوطات فابریکه قند ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان باز سازی پل وپلچک را آغاز کردند. این برنامه عمرانی دیروز آغاز گردید وعملا کار پل طرف آن سوی دریا برای رفع مشکل مردم آغاز گردید تا مردم بتوانند به بازار دست رسی پیدا کنند. طبق معلومات کار ایجاد […]

بر اساس خبر, مسئولین فوائد عامه امارت اسلامی دربوطات فابریکه قند ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان باز سازی پل وپلچک را آغاز کردند.
این برنامه عمرانی دیروز آغاز گردید وعملا کار پل طرف آن سوی دریا برای رفع مشکل مردم آغاز گردید تا مردم بتوانند به بازار دست رسی پیدا کنند.
طبق معلومات کار ایجاد این پل مدت قبل آغاز شده بود اما در اثر جریان نبرد ها, ناتمام مانده بود ودیروز کار برای تکمیل آن آغاز گردید.