بغلان: کار بازسازی شهرک شهرجدید در بغلان مرکزی آغاز گردید

بر اساس خبر, به ابتکار شاروالی شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان کار بازسازی این شهر آغاز گردید. این برنامه که شامل پاکی وتنذیف شهر,توسعه سرک های عمومی وفرعی, پیاده رو ها وتزین شهر میباشد, عملا آغاز گردید واین اقدام توسط مردم ستوده شد ومردم نیز با دراین راستا وعده هرنوع همکاری دادند. همچنان […]

بر اساس خبر, به ابتکار شاروالی شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان کار بازسازی این شهر آغاز گردید.
این برنامه که شامل پاکی وتنذیف شهر,توسعه سرک های عمومی وفرعی, پیاده رو ها وتزین شهر میباشد, عملا آغاز گردید واین اقدام توسط مردم ستوده شد ومردم نیز با دراین راستا وعده هرنوع همکاری دادند.
همچنان شاهراه عمومی قندز ـ بغلان که طی بیست سال گذشته در اثر جنگ ها منهدم گردیده بود, عملا کار بازسازی آن توسط ریاست فوائد عامه امارت اسلامی آغاز گردید.
خبرمیگوید که مردم وباشنده گان محل از آغاز کار بازسازی وعمرانی امارت اسلامی اظهار خوشی کردند وبرای هر نوع همکاری وعده سپردند.