بغلان: ولسوالی فرینگ با تمام ملحقات اش بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, ولسوالی فرینگ ولایت بغلان با تمام ملحقات اش بدست مجاهدین افتاد. این ولسوالی دیشب از خوف حملات مجاهدین تخلیه وفرار کردند وولسوالی کاملا تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۸

بر اساس خبر, ولسوالی فرینگ ولایت بغلان با تمام ملحقات اش بدست مجاهدین افتاد.
این ولسوالی دیشب از خوف حملات مجاهدین تخلیه وفرار کردند وولسوالی کاملا تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۸