بغلان: منطقه وسیعی درنهرین تصفیه گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برآن عساکر اداره مزدور در مربوطات ولسوالی نهرین ولایت بغلان حملات انجام دادند که دیروز غرض عملیات آمده بودند. که درنتیجه آن بازار شهرکهنه وقریه ها ومناطق نزدیک اش که دست کم 4000 خانواده درآن مستقر استند, تصفیه گردید واز لوث وجود دشمن پاکسازی گردید.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برآن عساکر اداره مزدور در مربوطات ولسوالی نهرین ولایت بغلان حملات انجام دادند که دیروز غرض عملیات آمده بودند.
که درنتیجه آن بازار شهرکهنه وقریه ها ومناطق نزدیک اش که دست کم 4000 خانواده درآن مستقر استند, تصفیه گردید واز لوث وجود دشمن پاکسازی گردید.