بغلان: معاون قومندان (عبدالرازق) در پلخمری کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر معاون قومندان مشهور اربکی عنایت (عبدالرازق) در بازار سیاو ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند. حمله ساعت ۱۱ چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران، معاون عبدالرازق جابجا کشته وموتر ویک میل کلاشنکوف آن با تجهیزاتش غنیمت گرفته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر معاون قومندان مشهور اربکی عنایت (عبدالرازق) در بازار سیاو ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران، معاون عبدالرازق جابجا کشته وموتر ویک میل کلاشنکوف آن با تجهیزاتش غنیمت گرفته شد.