بغلان: عسکردشمن در پلخمری, ۲ تن ملکی بی دفاع را شهید کردند

بر اساس خبر, عساکر دشمن دیشب در منطقه بلاک ها ولسوالی پلخمری ولایت بغلان ۲ تن ملکی بی دفاع را به شهادت رساندند.

بر اساس خبر, عساکر دشمن دیشب در منطقه بلاک ها ولسوالی پلخمری ولایت بغلان ۲ تن ملکی بی دفاع را به شهادت رساندند.