بغلان: عساکر بی رحم دشمن در دوشی یک زندانی تازه رها شده را با فرزند ویک تن ملکی دیگر شهید کردند

بر اساس خبر، عساکروحشی وبی رحم دشمن  در منطقه کیلگی ولسوالی دوشی ولایت بغلان یک تن زندانی تازه رها شده را بنام روح الله وفرزند کلان وی را بنام احسان الله ویک مهمان اش را طی چاپه شب هنگام بی رحمانه شهید کردند. این وحشت پری شب انجام یافت واجساد این شهدا را در تانگ […]

بر اساس خبر، عساکروحشی وبی رحم دشمن  در منطقه کیلگی ولسوالی دوشی ولایت بغلان یک تن زندانی تازه رها شده را بنام روح الله وفرزند کلان وی را بنام احسان الله ویک مهمان اش را طی چاپه شب هنگام بی رحمانه شهید کردند.

این وحشت پری شب انجام یافت واجساد این شهدا را در تانگ های شان انداخته وآن را  باخود برده اند.

قابل ذکر است که این نخستین بار نیست که دشمن وحشی بالای خانه های زندانیان چاپه می زنند بلکه قبلا هم بالای منازل زندانیان رها شده چاپه زده اند وخانه های شان را بمباران کردند وبشمول آنان شمار زیاد مردم بی دفاع ملکی را شهید کرده اند.