بغلان: شاروال جدید بغلان مرکزی, پروسه شهرپاکی وبازسازی را آغاز کرد

بر اساس خبر, شاروال شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان پروسه صفا کاری وبازسازی شهر را آغاز نمود. شاروان امارت اسلامی برای این شهر برنامه صفایی, وقریزی کردن سرک های عمومی وفرعی وپیاده روی ها, ایجاد گلدان ها را در این شهر آغاز نمود واین اقدام شاروان به استقبال گرم مردم عامه روبرو گردید […]

بر اساس خبر, شاروال شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان پروسه صفا کاری وبازسازی شهر را آغاز نمود.
شاروان امارت اسلامی برای این شهر برنامه صفایی, وقریزی کردن سرک های عمومی وفرعی وپیاده روی ها, ایجاد گلدان ها را در این شهر آغاز نمود واین اقدام شاروان به استقبال گرم مردم عامه روبرو گردید وبه مجاهدین در بخش های, امنیت, بازسازی وصفایی شهر وعده همکاری دادند.