بغلان: درنبرد دیروز در نهرین, ۸ عسکر مزدور کشته زخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ۳ پوسته دشمن ومرکز ولسوالی نهرین ولایت بغلان از چهارطرف حمله کردند. حمله عصر دیروزصورت گرفت که جریان آن یک عسکر مزدور در پوسته ترانسپورت کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند و۲ عسکر در پوسته شهرکهنه زخمی و۲ عسکر دیگر در مرکز ولسوالی مرگبار زخمی شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ۳ پوسته دشمن ومرکز ولسوالی نهرین ولایت بغلان از چهارطرف حمله کردند.
حمله عصر دیروزصورت گرفت که جریان آن یک عسکر مزدور در پوسته ترانسپورت کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند و۲ عسکر در پوسته شهرکهنه زخمی و۲ عسکر دیگر در مرکز ولسوالی مرگبار زخمی شدند.