بغلان: درحمله بریک پوسته در دوشی، ۱ تن پولیس زخمی گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته پولیس درمنطقه چهارشنبه بازار مربوطات کیلگی ولسوالی دوشی ولایت بغلان حمله کردند. حمله حوالی دیشبص ورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس مرگبار زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته پولیس درمنطقه چهارشنبه بازار مربوطات کیلگی ولسوالی دوشی ولایت بغلان حمله کردند.

حمله حوالی دیشبص ورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس مرگبار زخم برداشت.