بغلان: دراثر هاوان کاری دشمن در پلخمری, یک خانم شهید و5 خانم وطفل زخمی شدند

بر اساس خبر, عساکر وحشی دشمن در دند غوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان یک مراسم جنازه را در داخل قریه هاوان کاری کردند. این وحشت چاشت دیروز انجام یافت که دراثران یک خانم شهید ویک خانم و5 طفل زخمی شدند.

بر اساس خبر, عساکر وحشی دشمن در دند غوری ولسوالی پلخمری ولایت بغلان یک مراسم جنازه را در داخل قریه هاوان کاری کردند.
این وحشت چاشت دیروز انجام یافت که دراثران یک خانم شهید ویک خانم و5 طفل زخمی شدند.