بغلان: دراثر اصابت هاوان دشمن در نهرین, یک دوکان تخریب ودوکاندار شهید گردید

بر اساس خبر, عساکروحشی شدمن قریه نوآباد کهدادی ولسوالی نهرین ولایت بغلان را هاوان کاری کردند. این وحشت ساعت 8 صبح دیروز انجام یافت که دراثران یک مرمی به دوکان سیف الرحمن فرزند عبدالجلیل اصابت نمود که دراثران دوکان تخریب گردید وخود دوکاندار جابجا به شهادت رسید.

بر اساس خبر, عساکروحشی شدمن قریه نوآباد کهدادی ولسوالی نهرین ولایت بغلان را هاوان کاری کردند.
این وحشت ساعت 8 صبح دیروز انجام یافت که دراثران یک مرمی به دوکان سیف الرحمن فرزند عبدالجلیل اصابت نمود که دراثران دوکان تخریب گردید وخود دوکاندار جابجا به شهادت رسید.