بغلان: بالای یک قرارگاه بزرگ دشمن در پلخمری حمله فدایی انجام شد وده ها عسکر مزدور بهلاکت رسیدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ساعت یک وسی دقیقه دیشب در منطقه باغ شمال ولسوالی پلخمری ولایت بغلان بالای یک قرارگاه بزرگ دشمن بوسیله تانگ هاموی مملوء از مواد نیرومند انفجاری حمله فدایی نمودند. که دراثران مرکز سوق اوداره عملیات عساکرا جیر دراین قرارگاه کاملا از بین رفت وساختمان آن نابود گردید. براساس راپو […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی ساعت یک وسی دقیقه دیشب در منطقه باغ شمال ولسوالی پلخمری ولایت بغلان بالای یک قرارگاه بزرگ دشمن بوسیله تانگ هاموی مملوء از مواد نیرومند انفجاری حمله فدایی نمودند.
که دراثران مرکز سوق اوداره عملیات عساکرا جیر دراین قرارگاه کاملا از بین رفت وساختمان آن نابود گردید.
براساس راپو موثق همکار سایت الاماره, دراین پایگاه بیش از ۷۰ عسکر وجود داشت وصرف ۹ تن آنان به شفاخانه انتقال داده شد بقیه همه آن زیر مخروبه های ساختمان کشته وبه جزای اعمال شان رسیدند وبیش از ۱۵تانگ وموتر تخریب وتمام وسائط نظام شان از بین رفت.
قابل ذکر است دراین پایگاه ده ها افسر عسکر جنایتکار مستقربودند واز این پایگاه پلان های عملیات وحملات را علیه مردم عامه ومجاهدین تهیه مینمودند که لله الحمد درحمله دیشب کاملا از بین برده شد.
خبرمیگوید که بعد از حمله طیارات دشمن در مناطق ماحول ان نیز بمباران نمود که لله الحمد تلفات جانی در پی نداشت.