پکتیا: یک تن اربکی در چمکنی کشته شد

بر اساس خبر، یک تن اربکی در نزدیک قریه ماجان ولسوالی چمکنی و لایت پکتیا بهلاکت رسید. اربکی متذکره طی یک حمله مسلحانه کشته شد.

بر اساس خبر، یک تن اربکی در نزدیک قریه ماجان ولسوالی چمکنی و لایت پکتیا بهلاکت رسید.

اربکی متذکره طی یک حمله مسلحانه کشته شد.