برگذاری گردهمایی های مختلف در ولسوالی های ولایت هرات از سوی کمیسیون تعلیم و تربیت

گذارش های رسیده از ولایت هرات حاکی است که در طول چند روز گذشته ، مسئولین کمیسیون تعلیم و تربیت امارت اسلامی در ولسوالی های شیندند، غوریان ، کوهسان ، گلران و کشک کهنه این ولایت ، گردهمایی های بزرگی را دایر نموده اند . در این گردهمایی ها ، اساتید مدارس، معلمین مکاتب ، […]

گذارش های رسیده از ولایت هرات حاکی است که در طول چند روز گذشته ، مسئولین کمیسیون تعلیم و تربیت امارت اسلامی در ولسوالی های شیندند، غوریان ، کوهسان ، گلران و کشک کهنه این ولایت ، گردهمایی های بزرگی را دایر نموده اند .

در این گردهمایی ها ، اساتید مدارس، معلمین مکاتب ، متنفذین قومی ، مسئولین جهادی و عموم مردم اشتراک نموده اند که در جریان آن مسئولین تعلیم و تربیت و علمای کرام ، در مورد بهتر نمودن جریان تعلیم و تربیت و در مورد فرضیت و اهمیت علم ، جهاد و در مورد مسائل و مشکلات در پیش امت اسلامی سخنان مفصل و روشنگرانه را ایراد نمودند .

در این گردهمایی ها ، سخنرانان استادید مدارس و معلمین مکاتب را تشویق نمودند که روشنی علم و معرفت را در کشور و در میان نسل نو پخش نموده و به مسئولیت خویش در برابر فرزندان و نسل نو کشور عمل نمایند .

۲۰۱۶/۵/۱۰