بدخشان: ۶ کارمند اداره مزدور در یفتل پاین با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۶ کارمند اداره مزدور دیروز در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی آنان قرار […]

بر اساس خبر, ۶ کارمند اداره مزدور دیروز در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱- عبدالشکور ولد محمد اعظم ولسوالی یفتل پاین قریه سپاک.
۲- حبیب الله ولد علی محمد
۳-عبدالحلیم ولد هیبت الله
۴ – محب الله ولد فیض محمد
۵- عین الله ولد محمد ریا ، بید کلان .
۶- اکرام الحق ولد خاکیرا، سفیدارک.
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.