بدخشان: ۵ پوسته دشمن در ارغنجخوا فتح, ۸ عسکرکشته و۶ تن دیگر زنده دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دفاعی ولسوالی انتقالی ارغنجخوا ولایت بدخشان حمله کردند. حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت ونبرد تا ساعت ۵ صبح ادامه یافت که درنتیجه آن پوسته های بت چوک, پوسته چخت, پوسته حبیب, پوسته پایه وپوسته شنگانک کاملا فتح گردید و۷ عسکرمزدور کشته و۶ تن دیگر زنده […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دفاعی ولسوالی انتقالی ارغنجخوا ولایت بدخشان حمله کردند.
حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت ونبرد تا ساعت ۵ صبح ادامه یافت که درنتیجه آن پوسته های بت چوک, پوسته چخت, پوسته حبیب, پوسته پایه وپوسته شنگانک کاملا فتح گردید و۷ عسکرمزدور کشته و۶ تن دیگر زنده دستگیر شدند.
همچنان یک میل دهشکه, یک میل درازنوف, ۲ قبضه راکت, ۲ میل ایم ۴۹, ۲ میل ایم چهل, وچندین میل ایم ۱۶ بدست مجاهدین غنیمت گرفته شد.
همچنان درمنطقه شیوه این ولسوالی یک تن اربکی دیروز کشته شد.