بدخشان: ۴۵ کارمند رژیم کابل در شهر بزرگ با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۴۵ کارمند رژیم کابل در ولسوالی شهربزرگ ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی آنان قرار ذیل […]

بر اساس خبر, ۴۵ کارمند رژیم کابل در ولسوالی شهربزرگ ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱ – محمد
۲- مطیق
۳- محمد رسول
۴- غلام
۵- سعادت
۶- محمد حسین
۷- تاج الدین
۸- میر احمد
۹- درمحمد
۱۰ – دین محمد
۱۱- آغا
۱۲- خدایار
۱۳- فیض
۱۴- شمس
۱۵- سیف الرحمن
۱۶- غلام حسین
۱۷- امین
۱۸- فدامحمد
۱۹- عید محمد
۲۰- احمد شاه
۲۱- ملاک
۲۲- عزیز الله
۲۳- عبدالرزاق
۲۴- سیف
۲۵- خلیل
۲۶- قیوم
۲۷- غفور
۲۸- کبیر
۲۹- ملاحسین
۳۰- عبدالرحمن
۳۱- عبدالرحمن
۳۲- عبدالفتاح
۳۳- محفوظ
۳۴- رحیم الله
۳۵- جمع
۳۶- بشیر
۳۷- محسن
۳۸- باوا
۳۹- دلاور
۴۰- غلام علی
۴۱- محمود
۴۲- حبیب
۴۳- قوماندان فیض.
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱