بدخشان: ۳۵ کارمند اداره مزدور در ولسوالی های مختلف به مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۳۵ کارمند اداره مزدور در ولسوالی های مختلف ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. […]

بر اساس خبر, ۳۵ کارمند اداره مزدور در ولسوالی های مختلف ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی انان قرار ذیل میباشد:
۱- گل محمد ولدصفر.
۲-فیض محمد ولدجان محمد.
۳-محمدحسن ولدعبدالرحیم.
۴- گل آغا ولد عزیزالله.
۵-عبدالمنان ولد عبدالفتاح.
۶-شاه محمد ولداحمدخان.
۷-جمعه الدین ولدعبدالخلیل.
۸-محمدامیر ولد ظریف.
۸- محفوظ ولد عزیزالله.
۹- قیام الدین ولد امان الدین.
۱۰- نصیراحمد ولد عبدالکبیر.
۱۱- رحیم الله ولد فخرالدین.
۱۲- یوسف شاه ولد عبدالرؤف.
۱۳- مختار احمد ولد گل محمد.
۱۴- صوفی احمد ولد گل احمد.
۱۵- موسی ولد محمدشریف.
۱۶- سلیمان ولد شیردل.
۱۷- محمداکبر ولد دولت.
۱۸- محمدامان ولد شاه کریم.
۱۹- عبدالهادی ولد علاؤالدین.
۲۰- سیدالله ولد شمس الدین.
۲۱- گل محمد ولد نورمحمد.
۲۲- یارمحمد ولد نورمحمد.
۲۳- نادر ولد میرزاشاه.
۲۴- عبدالحکیم ولد عبدالعزیز.
۲۵- ذبیح الله ولد عبدالجبار.
۲۶- انور ولد اصغرخان.
۲۷- عیسی ولد موسی.
۲۸- نجیب الله ولد عبدالله.
۲۹- فهیم ولد محمد انعام.
۳۰- خال محمد ولد تاج محمد.
۳۱-غلام ربانی ولد صاحب نظر.
۳۲- امین الله ولد عنایت الدین.
۳۳-عبدالحسیب ولد سید مطهر.
۳۴-حبیب الله ولد عبدالحنان.
۳۵-موسی ولد فتاح خان.
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.