بدخشان: ۳ تانگ در مرکز تخریب و۱۹ عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر بیس ها ومراکز دشمن  درمنطقه ده بالا مربوطات حوزه نهم شهر فیض اباد مرکزولایت بدخشان حملات انجام دادند. حملا از ۲ روز بدینسو آغاز یافته است که دراثران ۳ تانگ  ورینجر دشمن تخریب گردید و۹ عسکر مزدور کشته و۱۰ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر بیس ها ومراکز دشمن  درمنطقه ده بالا مربوطات حوزه نهم شهر فیض اباد مرکزولایت بدخشان حملات انجام دادند.

حملا از ۲ روز بدینسو آغاز یافته است که دراثران ۳ تانگ  ورینجر دشمن تخریب گردید و۹ عسکر مزدور کشته و۱۰ تن دیگر زخمی شدند.