بدخشان: ۲ عسکرمزدور در یفتل پاین کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برپوسته دشمن بنام پوسته ارچیک  در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان حمله کردند. که دراثران قومندان بلوک بنام رجب با یک عسکر کشته شدند. ۲۰۲۰/۱۱/۲

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برپوسته دشمن بنام پوسته ارچیک  در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان حمله کردند.

که دراثران قومندان بلوک بنام رجب با یک عسکر کشته شدند.

۲۰۲۰/۱۱/۲