بدخشان: ۱۶ عسکر واربکی در چندین ولسوالی با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۱۶ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های مختلف ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. […]

بر اساس خبر, ۱۶ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های مختلف ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی انان قرار ذیل میباشد:
۱- جما ل الدین ولد جلال الدین باشنده ولسوالی تگاب قریه اسیابک ، اربکی
۲- عبدالجمیل ولد خدابخش باشنده ولسوالی تګاب قریه اجل ، شبکه جاسوسی .
۳- عبدالرحمان ولد نوروز باشنده ولسوالی درایم قریه ترگنی، اربکی
۴- محمد علم ولد احمد بای باشنده ولسوالی درایم قریه ترګنی اربکی
۵- عبدالله ولد همرا خان باشنده ولسوالی درایم قریه ترګنی ، اربکی
۶ – عبدالودود ولد دولت محمد باشنده ولسوالی درایم قریه ترگنی ، اربکی عسکر
۷- سیف الله ولد سعد الله باشنده ولسوالی تګاب قریه ده کلان ، عسکر
۷- عبدالکریم ولد عبدالاحمد باشنده ولسوالی تگاب قریه ده کلان ، اربکی
۸ – درمحمد ولد عبدالغفار باشنده ولسوالی درایم قریه ترگنی ، عسکر
۹- محمد عثمان ولد عبدالحنان باشنده ولسوالی درایم قریه خیربیگ، اربکی
۱۰- فیض محمد ولد شیرین بیک باشنده ولسوالی درایم قریه پتاوک ، پولیس
۱۱ -عبدارحمان ولد محمد باشنده ولسوالی تیشکان قریه غوری سنگ، عسکر
۱۲- د عبدالقیوم ولد محمد باشنده ولسوالی تیشکان قریه غوری سنگ، عسکر
۱۳- عبدالله ولد سعد الله باشنده ولسوالی کشم قریه خمب ناوی ، اربکی
۱۴- نور آغا ولد شیر افګن، باشنده ولسوالی کشم قریه میانشهر ، عسکر
۱۵ – عبدالرؤف ولد داود باشنده ولسوالی کشم قریه فرجغانیها ، عسکر
۱۶- عبدالغنی ولد امان باشنده ولسوالی درایم قریه دره باغ ، عسکر
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.