بدخشان: ۱۲ عسکر, پولیس واربکی با درک حقایق به مجاهدین پیوستند

بر اساس خبر, ۱۲ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های مختلف ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. […]

بر اساس خبر, ۱۲ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های مختلف ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
شهرت مختصر آنان قرار ذیل میباشد:
۱- محمد صدیق ولد جان محمد، ولسوالی کشم قریه فرجغانی
۲- عنایت الله ولد عصمت الله باشنده ولسوالی کشم
۳- علی خان ولد سید امیر، ولسوالۍ تګاب، قریه اسیابک، پولیس
۴- جلال الدین ولد احمد شاه، ولسوالی تګاب ، قریه میرکلان
۵- همرا خان عبدالرحمان ولسوالی تګاب، قریه خنبک بالا
۶ – بحر الدین ولد طلب ولسوالی تیشکان، قریه فیضانی، عسکر
۷- فیض محمد ولد درمحمد ولسوالی کشم ، قریه خنبک ناوی
۷- محمد انس ولد فضل احمد ولسوالی کشم، قریه فرجغانی
۸ – محمد صدیق ولد محمد صادق ولسوالی کشم ، قریه حوزه شهر
۹- عبدالقدیر ولد محمد قیوم ولسوالی تیشکان، قریه فیضانی
۱۰- امین الله ولد عبدالمحمد ولسوالی تیشکان، فیضانی
۱۱- روح الله ولد محمد الله ولسوالی تیشکان، قریه فیضانی
۱۲- عبدالکریم ولد محمد ایوب، ولسوالی تگاب، قریه کوری
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۲