بدخشان: ۱۰ قریه در تگاب ازلوث دشمن پاکسازی گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر ۱۰ قریه را درمنطقه کتو بالای ولسوالی تگاب ولایت کنر حمله کردند. حمله  صبح امروز بالای مراکز دشمن آغاز گردید که در جریان آن ۱۰ قریه درمنطقه متذکره کاملا تصفیه گردید واکنون نبرد در مکتب پژک وکوری جریان دارد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر ۱۰ قریه را درمنطقه کتو بالای ولسوالی تگاب ولایت کنر حمله کردند.

حمله  صبح امروز بالای مراکز دشمن آغاز گردید که در جریان آن ۱۰ قریه درمنطقه متذکره کاملا تصفیه گردید واکنون نبرد در مکتب پژک وکوری جریان دارد.