بدخشان: یک قومندان با ۴۰ تن از افراد مسلح اش در ارغنجخواه به مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک قومندان مهم اربکی بنام بخت دولت باشنده قریه دولت شاهی ولسوالی ارغنجخواه ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. قومندان متذکره دیروز با ۴۰ تن از افراد مسلح اش بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند […]

بر اساس خبر, یک قومندان مهم اربکی بنام بخت دولت باشنده قریه دولت شاهی ولسوالی ارغنجخواه ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
قومندان متذکره دیروز با ۴۰ تن از افراد مسلح اش بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
خبرمیگوید که آنان باخود ۳۲ میل کلاشینکوف, ۲ قبضه راکت, یک میل پیکا, ۲ مخابره کلان ومقادیر زیاد مهمات آورده وبه مجاهدین تسلیم دادند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۸