بدخشان: یک قریه وپوسته مهم در شهربزرگ فتح گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای عساکردشمن درمنطقه سفیدارها مربوطات ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن یک پوسته مهم دشمن در بنام پوسته سنگرمزار فتح و۳ تن اربکی کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای عساکردشمن درمنطقه سفیدارها مربوطات ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن یک پوسته مهم دشمن در بنام پوسته سنگرمزار فتح و۳ تن اربکی کشته وزخمی شدند.