بدخشان: یک تن اربکی در کوف با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک تن اربکی بنام دولت سعید باشنده قریه ستونها واقع ولسوالی کوف ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. اربکی متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت. […]

بر اساس خبر, یک تن اربکی بنام دولت سعید باشنده قریه ستونها واقع ولسوالی کوف ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
اربکی متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.
خبرمیگوید که اربکی متذکره یک میل کلاشینکوف, یک سیت مخابره وتجهیزات سلاح را نیز باخود آورده وبه مجاهدین تسلیم داد.