بدخشان: یک تن اربکی در بهارک کشته ویک تن دیگر زنده دستگیر گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک تن اربکی مسلح را  بنام محمد داود در مربوطات شهر پایین ولسوالی بهارک ولایت بدخشان دستگیر کردند وکلاشینکوف اش بدست آمد. هچنان در منطقه پل سمنگان ولسوالی وردوج یک تن اربکی بنام حمید بوسیله سلاح لیزری نیز بهلاکت رسید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک تن اربکی مسلح را  بنام محمد داود در مربوطات شهر پایین ولسوالی بهارک ولایت بدخشان دستگیر کردند وکلاشینکوف اش بدست آمد.

هچنان در منطقه پل سمنگان ولسوالی وردوج یک تن اربکی بنام حمید بوسیله سلاح لیزری نیز بهلاکت رسید.