بدخشان: یک تن اربکی در ارغنجخوا کشته شد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی د رمنطقه شمیره ولسوالی ارغنجخوا ولایت بدخشان حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت ویک تن اربکی کشته شد. همچنان ساعت یک بجه دیشب درمنطقه مشاتل ولسوالی درایم بر پوسته های دفاعی بیس حمله صورت گرفت اما رقم تلفات دشمن به دست نه امده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی د رمنطقه شمیره ولسوالی ارغنجخوا ولایت بدخشان حمله کردند.
حمله دیروز صورت گرفت ویک تن اربکی کشته شد.
همچنان ساعت یک بجه دیشب درمنطقه مشاتل ولسوالی درایم بر پوسته های دفاعی بیس حمله صورت گرفت اما رقم تلفات دشمن به دست نه امده است.