بدخشان: یک بیز و۵ پوسته دشمن در فیض اباد تخلیه گردید

بر اساس خبر, عساکردشمن یک بیز و۵ پوسته شان را در منطقه کج خم ناحیه هفتم فیض اباد مرکز ولایت بدخشان تخلیه کردند وخود فرار نمودند. همچنان عصر دیروز نقطه اخر حوزه هفتم لای اب نیز فتح گردید وکاملا تحت اداره مجاهدین قرار گرفت.

بر اساس خبر, عساکردشمن یک بیز و۵ پوسته شان را در منطقه کج خم ناحیه هفتم فیض اباد مرکز ولایت بدخشان تخلیه کردند وخود فرار نمودند.
همچنان عصر دیروز نقطه اخر حوزه هفتم لای اب نیز فتح گردید وکاملا تحت اداره مجاهدین قرار گرفت.