بدخشان: مرکز ولسوالی ارغنجخواه با تمام محلقات و۵ پوسته فتح و۱۰ عسکر مزدور کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیشب بر خلاف بقایای دشمن در ولسوالی ارغنجخواه ولایت بدخشان عملیات نمودند که درنتیجه آن, ۵ پوسته دشمن کاملا فتح گردید و۱۰ عسکرمزدور کشته و۶ تن دیگر مسلح زنده دستگیر شدند. خبرمیگوید که بعد از شام آن درمنطقه دومکتب بر ولسوالی انتقالی دشمن حمله کردند که دراثران این مرکز […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیشب بر خلاف بقایای دشمن در ولسوالی ارغنجخواه ولایت بدخشان عملیات نمودند که درنتیجه آن, ۵ پوسته دشمن کاملا فتح گردید و۱۰ عسکرمزدور کشته و۶ تن دیگر مسلح زنده دستگیر شدند.
خبرمیگوید که بعد از شام آن درمنطقه دومکتب بر ولسوالی انتقالی دشمن حمله کردند که دراثران این مرکز انتقالی دشمن نیز فتح گردید و۳ تانگ وتجهیزات زیاد دشمن به دست مجاهدین افتاده است.
قابل ذکر است که مرکز اصلی این ولسوالی دوسال پیش فتح گردیده بود واکنون هم در کنترول مجاهدین قرار دارد.