بدخشان: قوای عملیاتی دشمن در فیض اباد با شکست روبرو گردید

بر اساس خبر، یک قوای مشترک قطعه خاص واربکی  واردوی مزدور  در منطقه حوزه نهم شهر فیض اباد  مرکز ولایت بدخشان دست به عملیات زدند . این عملیات که از حمایت کال قوای هوایی برخوردار بود علیه مجاهدین انجام یافت که درنتیجه آن قوای دشمن با واکنش تند مجاهدین روبرو گردید وقوای دشمن بعد از […]

بر اساس خبر، یک قوای مشترک قطعه خاص واربکی  واردوی مزدور  در منطقه حوزه نهم شهر فیض اباد  مرکز ولایت بدخشان دست به عملیات زدند .

این عملیات که از حمایت کال قوای هوایی برخوردار بود علیه مجاهدین انجام یافت که درنتیجه آن قوای دشمن با واکنش تند مجاهدین روبرو گردید وقوای دشمن بعد از تحمل تلفات سنگین فرار کردند وپلان عملیات دشمن خنثی گردید.