بدخشان: عساکر وحشی در فیض اباد،۲ فرد ملکی بی دفاع را شهید کردند

بر اساس خبر، عساکر وحشی  در فیض اباد مرکز ولایت بدخشان قریه دوآبه را هاوان کاری کردند و۲ فرد بی دفاع ملکی به شهادت رسیدند.

بر اساس خبر، عساکر وحشی  در فیض اباد مرکز ولایت بدخشان قریه دوآبه را هاوان کاری کردند و۲ فرد بی دفاع ملکی به شهادت رسیدند.