بدخشان: عساکردشمن در راغستان شدیدا کوبیده شدند

به اساس خبر، عساکر اداره مزدور دربر مواضع مجاهدین امارت اسلامی درمناطق دهگه، جغشود، قلقلاب وکار دشتک ولسوالی راغستان ولایت بدخشان به عملیات آغاز نمودند. حمله ساعت ۱۰ چاشت دیروز صورت گرفت وبا مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند که دراثران، ۲ عسکر دشمن مرگبار زخمی شدند. خبرمیگوید که بعدا عساکر مورال باخته پای به فرار […]

به اساس خبر، عساکر اداره مزدور دربر مواضع مجاهدین امارت اسلامی درمناطق دهگه، جغشود، قلقلاب وکار دشتک ولسوالی راغستان ولایت بدخشان به عملیات آغاز نمودند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت دیروز صورت گرفت وبا مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند که دراثران، ۲ عسکر دشمن مرگبار زخمی شدند.

خبرمیگوید که بعدا عساکر مورال باخته پای به فرار نهادند.