بدخشان: طیارات دشمن ساختمان ولسوالی ارگو را بمباران ومنهدم ساختند

بر اساس خبر, طیارات اداره دست نشانده ساختمان ولسوالی ارگو ولایت بدخشان را بی رحمانه بمباران کردند. این وحشت دیروز انجام یافت که دراثران ساختمان ولسوالی کاملا منهدم گردید اما تلفات جانی در پی نداشت. این وحشت درحالی انجام یافت که دشمن مزدور برخلاف مجاهدین تبلیغات مینمایند که گویا مجاهدین تاسیسات عام المنفعه را تخریب […]

بر اساس خبر, طیارات اداره دست نشانده ساختمان ولسوالی ارگو ولایت بدخشان را بی رحمانه بمباران کردند.
این وحشت دیروز انجام یافت که دراثران ساختمان ولسوالی کاملا منهدم گردید اما تلفات جانی در پی نداشت.
این وحشت درحالی انجام یافت که دشمن مزدور برخلاف مجاهدین تبلیغات مینمایند که گویا مجاهدین تاسیسات عام المنفعه را تخریب میکنند درحالی خود این مزدوران از هرساختمات دولتی که فرار نمایند, آن را بمباران یا تحت آتش توپخانه های سنگین دیسی قرا میدهند تا از استفاده بیرون شده منهدم گردد.