بدخشان: دراثر بمباران دشمن , ۲ محراب مسجد تخریب گردید

بر اساس خبر, دراثر بمباران طیارات دشمن درمنطقه خانقاه مربوطات مرکز ولایت بدخشان, ۲ محراب مسجد تخریب گردید. این وحشت دیروز همچنان در نزدیک بازار ولسوالی بهارک نیز انجام یافت ویک محراب مسجد هدف قرار داده شد ومسجد متذکره کاملا منهدم گردید اما درمورد تلفات جانی تا هنوز معلومات بدست نه امده است. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۷

بر اساس خبر, دراثر بمباران طیارات دشمن درمنطقه خانقاه مربوطات مرکز ولایت بدخشان, ۲ محراب مسجد تخریب گردید.
این وحشت دیروز همچنان در نزدیک بازار ولسوالی بهارک نیز انجام یافت ویک محراب مسجد هدف قرار داده شد ومسجد متذکره کاملا منهدم گردید اما درمورد تلفات جانی تا هنوز معلومات بدست نه امده است.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۷