بدخشان: دراثر بمباران دشمن در ولسوالی شهدا, ۲۱ ملکی شهید وزخمی و۵۰ باب دوکان منهدم گردید

بر اساس خبر, طیارات اداره وحشی ومزدور بازار ولسوالی شهدا ولایت بدخشان را بی رحمانه بمباران کردند این وحشت عصر دیروز قصدا انجام یافت که درنتیجه آن, ۵۰ باب دوکان دربازار متذکره منهدم گردید و۱۱ تن ملکی بی دفاع بشمول زنان واطفال شهید و۱۰ تن دیگر زخمی شدند. همچنان ۲ برج قومندانی امنیه نیز کاملا […]

بر اساس خبر, طیارات اداره وحشی ومزدور بازار ولسوالی شهدا ولایت بدخشان را بی رحمانه بمباران کردند
این وحشت عصر دیروز قصدا انجام یافت که درنتیجه آن, ۵۰ باب دوکان دربازار متذکره منهدم گردید و۱۱ تن ملکی بی دفاع بشمول زنان واطفال شهید و۱۰ تن دیگر زخمی شدند.
همچنان ۲ برج قومندانی امنیه نیز کاملا منهدم گردید و۶عراده موتر ووسائط عامه حریق گشته است.
خبرمیگوید که دراین بمباران ساختمان معارف این ولسوالی نیز تخریب شده وبمردم عامه در بازار که برای کسب روزی حلال کار بار مینمودند, خسارات هنگفت مالی وارد گردیده است.