بدخشان: جزئیات فتح ولسوالی مایمی

مجاهدین امارت اسلامی  پری روز بالای ولسوالی مایمی ولایت بدخشان حملات انجام دادند که درنتیجه آن تمام تأسیسات آن ولسوالی فتح گردید وبشمول قومندان امنیه محمد الله، قومندان اربکی ها قومندان جمهور ومدیر امنیت، 28 عسکر وپولیس کشته و2 تن دیگر زنده دستگیر شدند. غنایم ذیل درآن ولسوالی بدست آمده است: ۱عراده رینجر ۵ موتر سایکل […]

مجاهدین امارت اسلامی  پری روز بالای ولسوالی مایمی ولایت بدخشان حملات انجام دادند که درنتیجه آن تمام تأسیسات آن ولسوالی فتح گردید وبشمول قومندان امنیه محمد الله، قومندان اربکی ها قومندان جمهور ومدیر امنیت، 28 عسکر وپولیس کشته و2 تن دیگر زنده دستگیر شدند.

غنایم ذیل درآن ولسوالی بدست آمده است:

۱عراده رینجر

۵ موتر سایکل

۶۰میل کلا شنکوف

۲میل پیکا

۳قبضه راکټ

۱  مخابره کلان

۴  مخابرې خورد

۶  صندقه ماین

۴ صندوقه  مرمی راکت

۱۳صندوقه مرمی ثقیل

۱۲صندوقه د کلا شنکوف مرمۍ

۳ میل تفنچه ویک اندازه مهمات نیز بدست مجاهدین آمده است.