بدخشان: برخلاف منسوبین اداره کابل در فیض اباد تظاهرات ادامه دارد

بر اساس خبر, باشنده گان عامه فیض اباد ولایت بدخشان برخلاف منسوبین اداره کابل درآن ولایت دست به تظاهرات زدند این تظاهرات برخلاف والی, قومندان امنیه ودیگر منسوبین ظالم اداره کابل جریان دارد وتفنگداران آنان علیه مردم انداخت کردند و۷ تن از تظاهر کننده گان زخمی شدند.

بر اساس خبر, باشنده گان عامه فیض اباد ولایت بدخشان برخلاف منسوبین اداره کابل درآن ولایت دست به تظاهرات زدند
این تظاهرات برخلاف والی, قومندان امنیه ودیگر منسوبین ظالم اداره کابل جریان دارد وتفنگداران آنان علیه مردم انداخت کردند و۷ تن از تظاهر کننده گان زخمی شدند.